Samenstellen jaar-, kwartaal- en maandrekeningen

Ester   Bij het opstellen van de jaar-, kwartaal- en maand-rekening trachten wij de balansposities en de resultaatoverzichten zo goed mogelijk toe te lichten op basis van de wensen van de ondernemer.
     
Kristel   Onze jaarrekening is dan ook zo volledig mogelijk ingericht en afgestemd op de specifieke omstandigheden van de onderneming. Hierdoor kunnen zowel de ondernemer als andere belanghebbende partijen de vereiste informatie uit onze rapportering verkrijgen.