Salarisadministratie

Rita  

 

Wij verzorgen uw volledige loon- en salarisadministratie, inclusief aan- en afmeldingen bij de specifieke branche-organisaties .

 

Daarnaast beschikken wij  over voldoende kennis voor een goede behandeling van uw loon- en salaris- administratie.

 

Voor specifieke vraagstukken, zoals ontslagprocedures, geschillen met werknemers en/of ander instanties, kunnen wij een beroep doen op onze specialisten.

 
  • Een juist en duidelijk personeelsdossier aan te leggen;
  • Het opmaken cq. opstellen van arbeidscontracten
  • Het melden bij bedrijfstakfondsen, verzerkeringsmaatschappijen en arbodiensten;
  • Het uitvoeren van branche geldende cao’s;
  • Loonkostenberekeningen;
  • Het verwerking van de salarisstroken;
  • Aanlevering loon journaalposten;
  • Aangifte loonheffingen;
  • Jaarwerk naar de belastingdienst en jaaropgaven voor uw personeel;